Make your own free website on Tripod.com
 
PEMBENTUKAN PRIBADI MUKMINAH
Oleh
Harun Hj.Sarail

 

 

Pendahuluan

 

Kata Mukminah merujuk khusus kepada kaum wanita. Islam dalam ajarannya memberikan perhatian khusus kepada kaum wanita yang mukminah. Dalam al-Quran begitu pentingnya type ideal seorang wanita itu sehingga satu surah khas ditujukan kepada kaum wanita iaitu surah An-Nisa’

 

Islam menjunjung tinggi hak asasi setiap wanita bahkan sama dengan lelaki. Apa yang lelaki dapat wanitapun boleh mendapatkannya. Andaikata wanita menginginkan taraf kemanusiaan yang sama dengan lelaki maka Islam telah memperkenankannya. Andaikata wanita menuntut hak untuk belajar maka Islam telah membolehkannya bahkan mewajibkannya. Andaikata wanita tidak mahumenikah tanpa seleranya bahkan menginginkan hak melamar sendiri calon suaminya yang disukai maka Islam telah menjamin hak tersebut.

 

Tapi apa kata orang tentang wanita? Lihatlah berapa banyak wanita yang sudah hilang kepribadiannya sehingga sulit untuk melihat type wanita ideal berkepribadian mukminah!!!!!

 

Apa yang nampak sekarang ini adalah krisis identiti wanita yang kehilangan kepribadian. Mereka memerlukan acuan / cetakan untuk meredefinisi peranan mereka. Mereka perlu melihat kembali siapa tokoh uswatun hasanah mereka. Siapa yang boleh dijadikan contoh...

 

Figure wanita ideal dalam Islam

 

" Rasulullah saw empat buah garisan seraya berkata: "Tahukah kamu apakah ini?" Mereka berkata:"Allah dan RasulNya lebih mengetahui," Nabi saw lalu bersabda:"Sesungguhnya wanita ahli syurga yang paling utama adalah Khadijah binti Khuwailid, Fathimah bte Muhammad, Maryam binti Imran dan Asiyah binti Mazihi." Riwayat Bukhari Muslim, Ahmad.

 

 

1. Tokoh Khadijah binti Khuwailid

 

Khadijah binti Khuwailid terkenal sebagai wanita terhormat, seorang pengusaha multinasional yang disegani. Masa mudanya ia habiskan dalam istilah sekarang - membina karier. Kemudian ia persembahkan semua yang dimilikinya untuk perjuangan suaminya - menegakkan ajaran Islam. Selama bertahun-tahun Khadijah mendampingi Muhammad saw, membina keluarga yang penuh ketenteraman dan kebahagiaan. Ketika Rasulullah saw mendapat tugas tang berat - mengemban risalah Ilahi Khadijah meneguhkan hatinya dan menambah kepercayaan dirinya. Ketika nabi didustakan kaumnya, Khadijah meyakinkannya dengantulus.Ketika masyarakatnya menyembah berhala di belakang penghulu para Nabi ia bersujud menyembah AllahYME.

 

Ketika cabaran demi cabaran menghantam Nabi saw, dengan setia Khadijah menemani suaminya - menegakkan yang goyah dan memperkukuh yang tegar. Pada waktu orang-oang Quraisy mengucilkan keluarga Rasulullah di padang yang gersang, Khadijah meninggalkan rumahnya yang megah. Dia tidur dalam kemah yang sederhana. Setiap hari dia bekerja memberikan makanan kepada pengikut Rasuluklah saw.

 

Khadijah meninggal dunia tidak lama setelah pemboikotan dihapuskan. Tahun itu disebut Nabi saw sebagai "tahun dukacita" . Pada tahun yang sama Abu Thalib yang berperanan sebagai ayah bagi nabi juga meninggal dunia

 

Bertahun-tahun kemudian di depan Aisyah, Nabi saw masih juga sering menyebut nama Khadijah. Tidak sanggup menahan cemburunya Aisyah berkata :"Ah , perempuan tua itu engkau sebut-sebut juga, Padahal Allah telah memberi ganti yang lebih baik."Nabi saw murka sehingga berguncang rambut diubun-ubunnya. Beliau bersabda:"Demi Allah tidak ada yang dapat menggantikan Khadijah. Dia mempercayaiku ketika manusia menentangku.Dia membenarkan kata-kataku ketika orang mendustakankuDia memberikan hartanya untukku ketika orang lain mengharamkan hartanya. Dia memberiku keturunan ketika isteriku yang tidak sanggup memberikannya." (Bukharoi Muslim, Ahmad, Tarmidzi, Ibnu Majah dll.

 

2. Tokoh Fatimah Az-Zahrah

 

Fatimah mewarisi kepribadian tokoh Maryam binti Imran yang di dalam Quran dilukiskan sebagai wanita suci. Waktunya dipenuhi dengan zikir dan ibadat. Begitu dekat Maryam dengan Allah sehinga makanan dikirimkan ke dalam mihrab dari langit Begitulah Fatimah masyhur kerana ibadatnya.

Fatimah mewarisi karakter ibunya, dia hidup sederhana di samping suaminya Ali bin abu Thalib. Begitupun dia sangat pemurah.Pada suatu ketika dia pernah memberikan kalung pemberian ubunya kepada seorang peminta sedekah ketika dia tidak mempunyai apa-apapun.Dia pernah lapar tiga hari tiga malam kerena meyedekahkan makanannya kepada fakir miskin.

 

 

 

USWATUN HASANAH YANG PATUT KITA CONTOHI

 

Firman Allah swt dalam surah al-Ahzab : 21:

"Sesungguhnya adalah pada diri Rasulullah saw itu suri tauladan yang baik bagimu, yakni bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan yakin adanya hari Akhirat dan banyak berzikir kepada Allah."

 

50 di antara sekian banyak uswatun Hasanah Rasulullah aw yangpatut kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari:

 1. Selalu sederhana dan jujur
 2. Menyelesaikan semua tugas dengan tangan sendiri
 3. Membantu keluarganya dalam urusan rumah tangga dengan rasa cinta dan gembira.
 4. Tidak ada pekerjaan tangan yang dipandang hina
 5. Langsung dirinya dijadikan contoh dalam pembangunan spiritual dan material
 6. Biasa belanja ke pasar sendiri untuk keluarganya dan tetangganya
 7. Melaksanakan dwifungsi sebagai Nabi merangkap Pemimpin negara
 8. Menghormati semua lapisan manusia tanpa membezakan golongan atau suku
 9. Memberi kesempatan orang lain menumpang kenderaannya
 10. Tidak menyukai cara penghormatan yang dibuat-buat atau tidak wajar
 11. Memenuhi undangan dengan penuh perhatian walaupun dari hamba sahaya atau orang
 12. miskin

 13. Selalu serius dalam pembicaraan, tidak pernah mengabaikan kepentingan umum
 14. Tidak suka menonjolkan diri untuk dihormati dalam pertemuan
 15. Bicara dengan perlahan mana yang penting diulangi 3 kali
 16. Tidak pernah mengecam makanan atau minuman yang tidak disukainya ditinggalkan
 17. Menu makanannya sederhana sekali tetapi sehat, sering hanya terdiri dari kurma dan air
 18. Sangat memperhatikan kesehatan dan kebersihan lahir batin
 19. Tidak bertelekan ketika makan seperti kebiasaan orang
 20. Pakaiannya sederhana tapi bersih walaupun kadang-kadang ada tambalannya
 21. Perabot rumahtanggannya sangat sederhana.
 22. Tidak menyukai kemewahan
 23. Memelihara kebersihan diri, kerapian rambut dll
 24. Suka memakai wangi-wangian terutama hari Jumaat
 25. Jika berjumpa orang selalu nampak senyum dan berseri
 26. Terkadang bergurau sederhana tapi benar dan hak
 27. Sangat menyintai anak kecil, dipangku dicium penuh kesayangan
 28. Tidak megomel dan gusar bila pakaiannya dikotori anak kecil
 29. Sangat benci mengumpat dan keburukan orang
 30. Selalu lebih dulu memberi salam dalam tiap pertemuan
 31. Selalu ingat dan mengenang kebaikan orang lain, terutama isterinya iaitu Khadijah.
 32. Tidak pernah mengamati atau menyelidiki kesalahan orang lain.
 33. Tidak pernah mengkritik orang secara personal tetapi secara umum atau impersonal
 34. Sangat benci kepada kepalsuan dan dusta
 35. Tidak pernah membalas dendam kepada sesiapapun
 36. Selalu bersikap ramah walau terhadap bekas musuhnya.
 37. Memberi amnesti dan ampun
 38. Tidak pernah mengkritik secara pedas dan terang-terangan tapi menggunakan sindiran
 39. Bertindak adil kepada seluruh rakyat
 40. Bertindak adil kepada musuh
 41. Kasih sayang bukan hanya kepada manusia tetapi kepada makhluk lain
 42. Berwasiat menghormati ibu bapa, kerabat, handai taulan , anak yatim dll
 43. Suka menengok orang sakit, menyolatkan jenazah dan seterusnya
 44. Tidak pernah mendoakan celaka
 45. Berjuang di jalan Allah dengan penuh keberanian, kebijaksanaan dan tawakal
 46. Memandang kehidupan dunia ini ibarat musafir yang bernaung di bawah pohon.